Kézfej törés gyógyulási ideje. 2 sugarú. A sugár törése eltolásos kezeléssel. A sugártörés kezelése után

kézfej törés gyógyulási ideje

Látták: Átírás 1 A feszítőín sérülések kézfej törés gyógyulási ideje a kézen Az irodalmi adatok elemzése és saját tapasztalatok az elmúlt négy évtizedről DR. Megállapítja, hogy az eltelt időszakban elsősorban a feszítőinak anatómiai felépítésének, a helyreállító műtétek technikai feltételeinek és különösen a műtét utáni rehabilitáció fejlődésének vonatkozásában jelentős számú, új ismeretanyag vált közkinccsé.

Mindezen ismeretek biztos tudása e sérülésforma gyógyításával foglalkozó kézsebész szakemberek részére alapfeltétel, hogy műtéteiket a napjainkban megkívánt magas színvonalon és optimális eredménnyel végezhessék. A szerző a dolgozat bevezető részében a feszítőinak anatómiai leírását adja meg a kézsebészek számára szükséges részletességgel.

Ezután a jelenleg használatos zónabeosztás alapján tárgyalja az extensor ínsérülések formáit, klinikai képét és az egyes helyreállító műtéteket. Végül ismerteti az újabban alkalmazott és az eddigieknél hatásosabbnak leírt műtét utáni rehabilitációs eljárásokat. Bíró: Treatment of the extensor tendon injuries of the hand. Analysis of the literature and own experience from the last four decades The development of the treatment of the extensor tendon injuries in the hand is discussed, based on the most important data from the literature and on the author s own experience in the last four decades.

Considerable number of new information has become available in the aspects of anatomical structure of extensor tendons, the technical conditions of the reconstructive procedures and especially the postoperative rehabilitation. For the hand surgeon professionals it is a primary condition to possess high level knowledge of these information, to be able to perform their surgical interventions at high quality and with optimal outcome, as it is required nowadays.

In the introduction anatomical kézfej törés gyógyulási ideje of the extensor tendons, needed for hand surgeons, is presented in detail. Then the types of the extensor tendon injuries, their clinical pictures and the reconstructive operations are discussed, based on the zone divisions, which are used presently. Finally the recent rehabilitation procedures are discussed, which are described as more effective than the previous methods.

Kéztörés gyógyulásának segítése lökéshullám kezeléssel

E dolgozat szerzője jó sorsának köszönhetően a hazai kézsebészet kialakulásának, kibontakozásának és jelenlegi, Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 2 magas szintű kiteljesedésének olyan időszakában folytathatott aktív tevékenységet, amikor a szakterület ugrásszerű fejlődésen ment keresztül.

Jelen munkánkban összefoglalni igyekeztük a kéz extensor ínsérülései műtéti kezelésének az elmúlt négy évtizedben tapasztalható fejlődését, amelynek magunk is tevékeny hazai résztvevői és bizonyos vonatkozásokban irányítói voltunk. Egyben elemeztük a témakört tanulmányozó, általunk jelentősnek tartott szerzők kutatásainak eredményeit is. A kéz feszítőín sérüléseit több hazai szakember is vizsgálta; megállapításaikat az alábbiakban igyekszünk a teljesség igénye nélkül közleményünkben feltüntetni15,23, 29, A dolgozatot elsősorban a fiatal kézsebész, traumatológus, ortopéd- illetve plasztikai sebész kollégák figyelmébe szeretnénk ajánlani, akiknek minden bizonnyal nincsenek személyes élményeik a magyarországi kézsebészet feszítőín sérülésekkel foglalkozó szakterületének korábbi időszakáról és a jelenlegi, kézfej törés gyógyulási ideje ellátás fokozatos kialakulásáról.

E sérülések jelentőségét hangsúlyozza, hogy az extensor inak két-háromszor gyakrabban sérülnek, mint az ujjhajlítók 6. Ennek fő oka, hogy a kézfeszítők felületesebben helyezkednek el, ennél fogva nem rendelkeznek a flexorokhoz hasonló mértékű lágyrész védelemmel; így már felszínes sebzések esetén is károsodhatnak ezek a képletek.

Kézfej törés gyógyulási ideje kívül e sérülések gyakran együtt járnak bőr és lágyrész hiánnyal, nyílt törésekkel illetve égési sérüléssel Fenti tényezők és főleg az ujjak ízületi duzzanat receptje a bonyolult anatómia viszonyok következtében még korszerű, primer ellátás esetén is nem ritka a helyreállító műtét után a rossz eredmény.

Ficamok, rándulások tünetei és kezelése

Munkánk elsődleges célja, hogy az idevonatkozó irodalmi adatok és a saját tapasztalatok, áttekintésével ismertesse a feszítőinakkal kapcsolatos újabb anatómiai vizsgálatokat és kezelési eljárásokat. Ezen adatok biztos tudása, majd korrekt felhasználása ugyanis elengedhetetlenül szükséges a betegeink részéről joggal elvárt jó funkcionális eredmények eléréséhez.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a feszítőín sérüléseket ellátó kézsebész számára feltétlenül szükséges anatómiai alapfogalmakat Extrinsic feszítők Az extensor digitorum communis EDCvalamint az extensor indicis EIPés a digiti minimi proprius EDMP inai az alkar háti felszínéről a retinaculum extensorum alatt a kézhátra futnak ki, majd az ujjakon oszlanak szét.

A csuklótájék sérülései esetén fontos a retinaculumban található 6 ínrekesz pontos identifikációja és szükség szerinti kézfej törés gyógyulási ideje. Ezek az inak a közös ujjfeszítőktől EDC ulnarisan helyezkednek el. A kézháton az extensor communis inai a junctura tendineumok révén összeköttetésben állnak egymással Ezek a képletek segítik a szomszédos feszítő inak működését.

Gyógyulás a térd rándulása után

Ha valamelyik közös ujjfeszítő ín a juncturáktól proximalisan sérül, az érintett ujj extenziójának kiesése csak mérsékelt fokú lesz. A kisujj közös feszítő ina gyakran hiányzik 1. Az extensor communis inak a hosszú ujjak MP Metacarpo-Phalangealis ízülete felett a sagittalis szalagrendszerrel rögzülnek kétoldalt a volar plate-hez.

Az érszűkület tünetei és kezelése (2017.03.29.)

Ezután az ín három részre oszlik: a középső rész tractus intermedius a középperc bázisán, a kétoldali tractus lateralisok pedig a végperc előtt egyesülve annak bázisán tapadnak 2. L: a radius Lister tuberculuma. Schmidt H. Ábramagyarázat a szövegben. Intrinsic feszítők Ez az izomcsoport a kéz interosseus és lumbricalis izmaiból tevődik össze.

A test corpus ívelthosszanti irányban hátulról konvex, elölről konkáv. Három felszíne van: külső, belső, háti dorsalis. A külső és belső felszíne konkáv. A kézháti csontközötti izmoknak és a tenyéri csontközötti izmoknak biztosítanak tapadási pontot.

Az interosseus izmok: négy dorsalis és három volaris izomból állnak. A dorsalis izmok mindegyike két helyről, a szomszédos metacarpusok bázisairól ered; újabb vizsgálatok szerint két részből, a felületes és a mély izomhasból tevődik össze. Ezzel szemben a három palmaris interosseus izom a II. A lumbricalis izmok: négy gracilis izomból állnak, amelyek a II V. Mindegyikük az érintett hosszú ujj mély hajlító inán, a tenyérben ered és a radiális oldalon, a ligamentum intermetacarpale transversumtól felszínesen haladva a tractus lateralison tapad.

Az intrinsic izmok működése: Az interosseusok az ujjak terpesztését és zárását teszik lehetővé: a kézhátiak az abductiót, a tenyériek pedig az adductiót végzik. Ezen kívül fontos szerepet játszanak a három ujjperc hajlítási feszítési mozgásában: hajlítják a proximalis phalanxot és feszítik a két distalis ujjpercet; azonban ez a kézfej törés gyógyulási ideje csak akkor lehetséges, ha az MP ízület is extendált állásban van.

kézfej törés gyógyulási ideje

Ha ez az ízület hajlított állásban van, az extensor csuklya az ízülettől distal felé helyeződik csúszik és ilyenkor az interosseus izmok a proximalis ujjpercet hajlítják, de nem tudják feszíteni a distalisat.

Az MP ízület pozíciója tehát meghatározza az interosseusok működését. A lumbricalis izmok működése: Ellentétben az interosseusokkal, a lumbricalis izmok Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 4 képesek feszíteni mindkét distalis ujjpercet, függetlenül attól, hogy az MP ízület flexióban, vagy extensióban van-e Az ujjak dorsalis felszínének szalagos struktúrái: az inak és az intrinsic izmok folytatásai az ujjak háti felszínén található szalagos képletekben végződnek 24, 28 : Ligamentum triangulare: Finom haránt rostokból áll, amelyek a középperc területén kötik össze a két tractus lateralist.

A kéztörésnek milyen tünetei lehetnek?

Fibrae spirales: ezek a rostok a PIP ízület felett rögzítik a lateralis inakat a centrális extensorhoz. Ligamentum retinaculare transversum: Ezek a rostok vékony, fibrózus lemezt formálnak a PIP ízület magasságában az extensor apparátus lateralis és dorsalis felszínén, és az ízület mindkét oldalán rögzülnek.

Ligamentum retinaculare obliquum Landsmeer : Ez a fibrózus köteg a PIP ízület mindkét oldalára kiterjed és nincs muscularis fáj a boka ízületét futás közben 2.

A feszítőinak mozgás amplitúdója proximal felől distal felé haladva fokozatosan csökken: míg a csukló területén meghaladja a 40 mm-t, a végízület magasságában már csak mintegy 1 mm-t tesz ki.

Ez az ellátási gyakorlatban annyit jelent, hogy minél inkább distalis az ín sérülése, annál takarékosabban kell az ínvégek reszekcióját elvégezni; a varrat utáni rövidülés ugyanis funkciókiesést okoz flexiós korlátozottság A fenti anatómiai alapfogalmakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ép viszonyok között az ujjak feszítése az extrinsic és az intrinsic apparátus, valamint a retinacularis és triangularis szalagrendszer koordinált együttműködésének eredménye, amely szoros, funkcionális kapcsolatban áll az ujj- és kézízületek aktuális állásával A rendkívül bonyolult anatómiai viszonyok helyreállítása sérülés után ezért nehéz feladat elé állíthatja a kézsebész szakembert.

kézfej törés gyógyulási ideje

E zónabeosztást a 3. Általános irányelvek A hajlító ínsérülések ellátásához hasonlóan a sérült feszítőinakat is a lehetőség szerint primeren szükséges ellátni, mivel a prognózis ilyenkor jelentősen kedvezőbb, a kezelési költség kevesebb, a gyógyulási idő pedig rövidebb lesz. A kísérő sérüléseket lágyrész-hiány, idegsérülés, csonttörés stb.

Szekunder ellátás esetén a hegesedés, az ízületi contractura és az ínszövet degeneratív elváltozása miatt a gyógyeredmények jelentős rosszabbodására számíthatunk A ábra. Ezt az állapotot a magyar szakirodalom összefoglalóan végperc feszítőín szakadásnak extensor abruptio nevezi.

kézfej törés gyógyulási ideje

E kifejezés azonban pontatlan, mivel a DIP ízület magasságában létrejött összes extensor sérülést egy csoportba sorolja. Az abruptio ugyanis csak a csontkiszakadással együtt járó feszítőín sérüléseket jelenti 5. D ábrákaz avulsio pedig az ín leszakadását jelzi a végperc bázisáról, csontsérülés nélkül 5. B ábra. A ruptura kifejezést a tapadáshoz közeli, vagy annál proximalisabban létrejött ínszakadásoknál használjuk 4. A ábrák.

Ezek a sérülések minden esetben a végperc hyperflexiójában jönnek létre. A fent említett sérüléstípusoknál nem találunk palmaris DIP ízületi subluxatiót.

  1. Április elején eltört a lábközépcsontom.
  2. Ízületi fájdalom ennek eredményeként
  3. Kenőcs térdízületekre

E ficam a végperc bázis nyírásos töréseivel együtt járó palmaris tok átszakadása esetén jön létre lásd később: 5. E ábra. A legtöbb közleményt publikáló angol nyelvű szakirodalom a deformitást többféle elnevezéssel illeti: mallet finger, dropped tip finger, illetve baseball finger a leginkább használt kifejezések 31, A sérülés lehet zárt, nyílt, töréssel szövődött, illetve patológiás eredetű. A szakadások különböző formáit több szerző osztályozta 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, Közleményünkben a Wilson által javasolt klasszifikáció szerint tárgyaljuk e sérülésformát 5.

A DIP ízület feletti sérülésformák közül a leggyakoribb a fedett ínruptura; létrehozója hirtelen létrejövő flexiós erőbehatás a DIP ízületben, miközben a PIP Proximalis Inter- Phalangealis ízület aktív extenziós állásban van. A sérülés a legkülönbözőbb sport- szabadidő- illetve munkavégzési tevékenység során jöhet létre, kialakulásában szerepet játszik az ujjak distalis extensor apparátusának viszonylagos rossz vérellátása, illetve az ín degeneratív gyulladásos gyakran reumás eredetű elváltozása is.

kézfej törés gyógyulási ideje

A sérülés gyakori cigaretta hamujának leütése degenerált ínszövetnél! Férfiaknál inkább a fiatalabb 40 éves korignőknél pedig az idősebb 41 60 év életkorban észleljük.

kézfej törés gyógyulási ideje

A végízület feletti feszítőín sérülések fent leírt formáit összefoglalva: Az ín szakadása létrejöhet magában az ín állományában ruptura 5. Néha a distalis ujjperc bázisából kisebb-nagyobb csont-fragmentum szakad ki az ínnal együtt abruptio 5. Ez utóbbi sérülésforma tulajdonképpen nem extensor abruptio, hanem az ujjvéget hyperextensióba kényszerítő, az ujjvég felől érkező nagy erejű ütés következményeképpen létrejött nyírásos törés okozta palmaris subluxatio.

E subluxatio a palmaris ízületi tok átszakadásával jár együtt.

Olvassa el is