Mozaikok Széchényi Ferenc életéből

A gróf élete

A kezdetek

Széchényi Ferenc 1774-ben fivére, József halála után örökölte a családi birtokokat.

Bővebben…

Európai utazások

Kezdetben II. József reformpolitikáját elkötelezetten támogató Széchényi 1786-ra meghasonlott a magyar alkotmányosságot több ponton is veszélyeztető jozefinista elvekkel, megbetegedett, és erre hivatkozva ez év augusztusában benyújtotta lemondását addig viselt hivatalairól. 1787 májusában közel egy évig tartó európai utazásra indult felesége, Festetics Julianna, titkára..

Bővebben…

A mecénás

Széchényi Ferenc mély elkötelezettsége a magyar irodalom és a magyar nyelv iránt abban a fontos támogatói, sőt, szervezői szerepben mutatkozott meg, amelyet már az 1770-es évektől… 

Bővebben…

A digitalizált levelek felhasználhatóságáról.

Elsődleges forrás hivatkozásakor az alábbi szempontokat szükséges betartani.