Gróf Széchényi Ferenc

Széchényi Ferenc már tizennyolc éves korában, – a bécsi Theresianumban 1772-től folytatott tanulmányai idején – a könyvkultúra elkötelezett hívévé vált. Jogi, politikai és államtudományi tanulmányai mellett itt tökéletesítette magyartudását is, hisz az intézményben az anyanyelvi oktatásra is nagy súlyt fektettek. Kiváló tanárai közé tartozott a jezsuita Michael Denis atya (1729–1800), a kor nagytekintélyű könyvtári szakembere, aki a korszerű könyv- és könyvtárismeretet oktatta és a bibliográfia titkaiba avatta be a fiatal grófot.

1747. július 25. Összeházasodnak szülei
1749 Mária Terézia
1751 József bátjának születése
1752 Zsigmond születése
1753 Anna Borbála születése
1754. április 29. Széchényi Ferenc születése
1764–től (1772-ig) Középiskolai tanulmányok
1769. október 19. Édesapja halála
1772 József bátyja feleségül veszi Festetics Juliannát
1772 ősz–1774. június 11. Tanulmányok